Toolkit voor zorg- en hulpverleners

5. Zorg persoonsgericht

Er komt steeds meer aandacht voor persoonsgerichte zorg. Dit is zorg waarbij de zorgvrager centraal staat en meer gekeken wordt naar iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. De zorgverlener benadert de persoon niet als patiënt of cliënt, maar als mens. Centraal staat de vraag: wat heeft de zorgvrager nodig om zich gezond en gelukkig te voelen?

Positieve bejegening en ondersteuning op maat:

5. Zorg persoonsgericht

Wees respectvol en bevestigend

 • Vraag naar de gewenste aanspreekvormen en gebruik deze consequent. Vraag niet naar mevrouw (+achternaam) of meneer (+achternaam) als iemand liever met voor- en achternaam wordt aangesproken. Vooral niet in een publieke ruimte zoals een wachtkamer.
 • Vraag hoe iemand zichzelf noemt als het om genderidentiteit en seksuele oriëntatie gaat en gebruik die termen ook om deze persoon te beschrijven.
 • Gebruik actuele terminologie. Je spreekt bijvoorbeeld over transgender personen, niet over transgenders of transseksueel. De term transgender spreekt een grotere groep mensen aan en past beter omdat het een beschrijving is.
 • Geloof je cliënt. Stel trans-gevoelens, of ervaringen rond intersekse, niet ter discussie en ga uit van de ervaring van je cliënt.
 • Luister reflectief. Stel open vragen en check of je het antwoord goed hebt begrepen door het kort samen te vatten (‘Klopt het dat…’).
Praktijkvoorbeeld

“Je kunt aan de buitenkant niet zien hoe iemand zich identificeert”

Houd zicht op de context

 • Ken de sociaal-culturele risicofactoren, bijvoorbeeld op het gebied van gendernormen, leefstijl, heteronormativiteit, discriminatie en/of stigma & trauma. [Verwijzen naar kennis]
 • Gebruik de cliënt niet als bron over algemene kennis rond bijvoorbeeld trans personen of intersekse. Je kan wel voorstellen een nieuwe afspraak in te plannen zodat jij eerst de tijd hebt om je in te lezen over het onderwerp.
 • Gebruik bijvoorbeeld het model van positieve gezondheid om zicht te krijgen op de persoonlijke context en de behoefte van de cliënt. Blijf daarbij wel oog houden voor de verschillende diversiteitsaspecten.
Praktijkvoorbeeld

“Mijn cliënt vond het prettig te praten met iemand die haar cultuur begreep”

Geef de cliënt regie

 • Geef mensen zelf de regie over hoe om te gaan met met issues rond sekse, gender en seksuele oriëntatie. Niet iedereen met een vorm van intersekse wil zich aanpassen aan de heersende norm, niet alle mensen met trans-gevoelens willen in transitie. Niet iedereen wil uit de kast komen. Iedereen heeft een eigen manier om zichzelf te zijn en bepaalt zelf de koers en het tempo om dingen te realiseren.
 • Besluit samen over de te volgen behandeling of andere vervolgstappen.
 • Indien relevant: stimuleer ontmoetingen met ervaringsdeskundigen.

Verwijs warm door

 • Verwijs indien nodig door naar passende zorg die ook sensitief is op diversiteit.
 • Als je vooraf niet weet of de zorg waarnaar je verwijst sensitief is op diversiteit, houd dan een vinger aan de pols.

Evalueer je aanpak

 • Feedback van cliënten op de zorg die je levert kunnen veel inzicht geven op hoe je in het vervolg nog sensitiever te werk kan gaan. Vraag daarom altijd even hoe je cliënt jouw zorg ervaren heeft. Vraag bijvoorbeeld of alle relevante issues voor de cliënt goed besproken zijn.

Interventies persoonsgericht werken

E-learnings:
Handvatten en tips:

Verhalen uit de praktijk

“36% van de trans personen krijgt geen zorg op maat”

Emma weet lange tijd niet wat er precies met haar aan de hand is. Pas op haar 42ste besluit ze in transitie te gaan. Ze vertelt over haar leven als transvrouw.

"Uit de kast komen is niet voor iedereen een optie"

Deze film gaat over het ondersteunen en begeleiden van biculturele LHBT’s bij het accepteren van en invulling geven aan hun seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit. Met de verhalen van inspirerende ervaringsdeskundigen en hun do en don’ts, kunnen andere begeleiders hun voordeel doen en zorgen voor begeleiding die aansluit bij wensen en behoeften van biculturele LHBTs.

“Je kunt aan de buitenkant niet zien hoe iemand zich identificeert”

Wanneer iemand voor de eerste keer bij mij in de praktijk komt probeer ik, ondanks de korte tijd die ik als huisarts heb, zoveel mogelijk informatie in te winnen. Daarbij let ik op mijn woordkeuze: zo vraag ik of iemand een partner heeft in plaats van een vriend of vriendin, hoe iemand zich identificeert en of iemand seks heeft met mannen, vrouwen of allebei. Dit kun je nou eenmaal niet aan de buitenkant zien. Iemand kan aangeven zich te identificeren als hetero maar dat sluit niet uit dat iemand ook seks heeft met mensen van hetzelfde geslacht. Een patiënt komt misschien bij mij voor iets wat een onschuldig wondje lijkt, maar als je seks hebt met zowel mannen als vrouwen, hebben we sowieso een ander gesprek. Bepaalde infecties of ziektes kunnen een ander verloop hebben wanneer een man bijvoorbeeld uitsluitend seks heeft met andere mannen. Ik kan mijn patiënten beter helpen op het moment dat ik weet in welke context zij bewegen en die extra informatie vind ik belangrijk om als huisarts te geven.

- Arienne

“Mijn cliënt vond het prettig te praten met iemand die haar cultuur begreep”

“Bij Veilige Haven doen we aan matching op gender, seksualiteit en etniciteit. Sommige cliënten vinden het fijn om iemand te spreken die ook een marokkaanse achtergrond heeft en op mannen valt, anderen juist liever niet. We vragen aan iedereen die bij ons komt: bij wie zou jij je het prettigst voelen zodat je open en eerlijk kunt praten? Daarmee leggen we de regie bij de cliënt.

Ik heb lange tijd een lesbische vrouw met een Marokkaans Nederlandse achtergrond begeleid. Ze kwam bij ons terecht omdat ze geen aansluiting vond bij de reguliere hulpverlening. Toen deze mevrouw bij ons kwam had ze al veel verschillende zorgverleners gezien en helaas ook nare ervaringen gehad. Het voornaamste advies dat haar gegeven werd was om ‘gewoon maar uit de kast te komen’. In eerste instantie was deze mevrouw huiverig om met mij, ook een lesbische vrouw met een Marokkaans Nederlandse achtergrond, het traject aan te gaan. Na een tijdje gaf ze steeds vaker aan het ontzettend fijn te vinden om met iemand te praten die haar cultuur begreep.”

- Rabab

Feedback toolkit  HuisartsDoktersassistentpraktijkondersteuner somatiek en GGZEerstelijns PsycholoogJeugdprofessionalAnders