Toolkit voor zorg- en hulpverleners

Over ons

De Alliantie Gezondheidszorg op Maat is opgericht om actief bij te dragen aan een gender- en LHBTI-sensitieve gezondheidszorg in Nederland. Iedereen is anders en de Alliantie wil dat ‘verschil’ de norm wordt in de spreekkamer.

De Alliantie is een samenwerking van WOMEN Inc., Rutgers en COC Nederland en is tot stand gekomen met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Alliantie loopt van 2018 tot en met 2022.

De Alliantie stelt de mens centraal en niet alleen de aandoening. Iedere patiënt is anders. In de huidige gezondheidszorg is nog onvoldoende kennis op het gebied van gender, seksuele oriëntatie, geslachtskenmerken en leeftijd. Om het publiek, de zorgsector en de overheid bewust te maken van het belang van gender- en LHBTI-sensitieve gezondheidszorg is bundeling, verbreding en verspreiding van kennis nodig.

Contact

Feedback toolkit    HuisartsDoktersassistentpraktijkondersteuner somatiek en GGZEerstelijns PsycholoogJeugdprofessionalAnders